Времеизмерване

  • Времеизмерване с чипове;
  • Ръчно времеизмерване;
  • Персонални статистики;
  • Снимки при преминаване през контролен пункт;
  • Резултати на живо;
  • Подръжка на различни видове състезания;
  • Подръжка на отборни участия;