Създаване и поддържане на сайт и социални медии

  • Създаване на сайт;
  • Добавяне на съдържание в съществуващ сайт;
  • Проследяване на движението с Google Analytics;
  • Създаване на социални мрежи;
  • Поддържане на социални мрежи около Вашата спортна проява;
  • Добавяне на съдържание;