Регистрация

 • Интегрирана е със системата за времеизмерване;
 •  Възможно е плащане с:
  • EasyPay;
  • Банкомат;
  • Банково плащане;
  • Epay;
  • Paypal;
 • Търсене на различна информация от състезателите;