Заснемане и излъчване на живо

  • Заснемане на събитието със стационарни камери;
  • Снимки при преминаване на състезатели през контролен пункт;